Shopping cart

Tinol kalaj zica za lemljenje 1 mm 100g

Kategorija:

1. Žica za lemljenje sadrži 63% kalaja i 37% olova

2. Tačka topljenja je 227 ℃, tačka topljenja žice za lemljenje je viša od uobičajene žice za lemljenje, tako da morate da izaberete stanicu za lemljenje , temperatura lemilice se podešava na 300 ℃ ~ 350 ℃ je najbolja.

3. Usvojiti sadržaj visoke tehnologije složene recepture fluksa, standard je viši od ROHS-a Evropske unije

4. Primijeniti na elektroničke, instrumente, električne uređaje, zavarivanje PCB-a, jedan je od proizvoda koji se najčešće koriste u elektronskoj industriji.

27,00KM

Compare