Shopping cart

Profesionalna duvaljka lemilica Yihua 8786d stanica

Kategorija:

ehnički podaci

Potrošnja energije 740W

Raspon temperature pištolja 100-480oC

Raspon temperature lemilice 200-480oC

Tip pištolja Ventilator bez četkica

Protok vazduha 120L/MIN

Tip lemilice Crna ručka

Materijal za grijanje pištolja Ferolegure

Materijal grijača lemilice Zajednički grijač

Otpor na grijač pištolja 74Ω

Otpornost grijača lemilice 15Ω

225,00KM

Compare