Shopping cart

Digitalni fotootpornik senzor arduino photoresistor

Kategorija:

Intenzitet svjetlosti detektovan senzorima nivoa svjetlosti, optički modul Smart pretraga automobila

Karakteristike modula:

1, koristeći fotoosjetljivi senzor otpora osjetljivog tipa

2, izlazni signal komparatora čist talasni oblik je dobar, sposobnost vožnje, od 15mA.

3, sa podesivim potenciometrom može podesiti svjetlinu otkrivenog svjetla

4, radni napon 3.3V-5V

5, izlazni format: Digitalni prekidački izlaz (0 i 1)

6, sa rupama za vijke za jednostavnu ugradnju

7, veličina PCB-a male ploče: 3,2 cm x 1,4 cm

8, koristeći komparator širokog napona LM393

Modul za upotrebu

1, fotoosjetljivi modul otpornika koji je najosjetljiviji na ambijentalno svjetlo, općenito se koristi za detekciju svjetline ambijentalnog svjetla, pokrećući module mikrokontrolera ili releja;

2, osvijetljenost modula ambijentalnog svjetla dostiže postavljeni prag, izlaz na DO-strani je visok kada nivo ambijentalnog svjetla premašuje postavljeni prag, DO-kraj izlaz je nizak;

3, DO izlaz može biti direktno povezan sa mikrokontrolerom preko mikrokontrolera da bi se detektovao visok i nizak nivo, čime se otkrivaju promene u intenzitetu ambijentalnog svetla;

4, DO OUR izlazi mogu direktno pokretati relejni modul, koji se može sastojati od prekidača za kontrolu svjetla.

5,00KM

Compare