Shopping cart

Citac micro SD kartica Arduino reader card

Kategorija:

1. Podržava Micro SD karticu, Micro SDHC karticu (kartica velike brzine)

2. Ploča za pretvaranje nivoa koja može povezati nivo je 5V ili 3.3V

3. Komunikacijski interfejs je standardni SPI interfejs

4. Kontrolni interfejs: ukupno šest pinova (GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS), GND na masu,

5. VCC je napajanje, MISO, MOSI, SCK je SPI magistrala, CS je signalni pin za odabir čipa;

6. 3.3V regulatorni krug: LDO regulator izlaz 3.3V kao čip pretvarača nivoa, napajanje mikro SD kartice;

7. Krug za konverziju nivoa: Micro SD kartica u smjeru signala u 3,3V, MicroSD kartica prema smjeru kontrolnog interfejsa MISO signal se također pretvara u 3,3V, opći AVR mikrokontrolerski sistem može očitati signal;

8. Konektor za mikro SD karticu: da od bombe za jednostavno umetanje i uklanjanje kartice.

9. rupe za montažu: 4 M2 vijka pozicionirajuća rupa promjera 2,2 mm, pozicioniranje lako za instalaciju, za postizanje kombinacije između modula.

4,00KM

Compare