Shopping cart

Adapter za Arduino 9v 1A punjac Uno Mega

Kategorije: ,

ULAZ ZA adapter: 100-240V ~ 50-60Hz znači da adapter može normalno raditi ispod napona od 100V-240V.

IZLAZ adaptera: Dvije brojke mogu biti vrlo brze za izračunavanje snage adaptera. Na primjer, napon 12V * struja 1A = 12W (snaga), ova snaga je 12W.

Napajanje Nominalni napon: to je napon otvorenog izlaza, nije spojen ni na kakvo vanjsko opterećenje. Dakle, može se shvatiti kao Ovaj napon je gornja granica izlaznog napona napajanja. Dakle, ako želite izmjeriti napon, morate izmjeriti napon bez opterećenja.

Nazivna struja napajanja: Struja je različita u zavisnosti od uslova opterećenja. Ali gornja granica za maksimalnu struju adaptera. Na primjer, 12V 2A adapter je spojen na 12V 2A opterećenje, trenutna vrijednost je 2A. 12V 2A adapter je povezan na 12V 1A opterećenje, trenutna vrijednost je 1A. Dakle, kada mjerite struju, trebate nanijeti odgovarajuće opterećenje.

9,00KM

Compare