Shopping cart

Arduino Wireless WIFI ESP8266 esp-01

Kategorija:

Karakteristike

802.11 b/g/n

Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP

Integrisani stog TCP/IP protokola

Integrisani TR prekidač, balun, LNA, pojačalo snage i odgovarajuća mreža

Integrisani PLL, regulatori, DCXO i jedinice za upravljanje napajanjem

+19,5dBm izlazna snaga u 802.11b modu

Struja curenja isključenja od <10uA

1MB Flash memorije

Integrisani 32-bitni CPU male snage može se koristiti kao procesor aplikacije

SDIO 1.1 / 2.0, SPI, UART

STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO

A-MPDU i A-MSDU agregacija i 0.4ms zaštitni interval

Probudite se i prenesite pakete za < 2ms

Potrošnja energije u stanju pripravnosti od < 1,0 mW (DTIM3)

9,00KM

Compare