Shopping cart

Arduino SIM800L GPRS GSM modul antena sim

Kategorija:

Model: SIM800L (preko SIM900)

Radni napon: 3.7~4.2V (vršna struja 2A, molimo rukujte)

Mreža podrške: China Mobile, China Unicom

Veličina modula: 2.2cmx1.8cm

Serijski port je TTL serijski port, koji se može direktno povezati na mikrokontroler. Ne treba MAX232

Kada se modul uključi, automatski se pokreće i traži mrežu

Indikator ugrađenog signala (sporo trepće ako ima signala, treperi u kratkim intervalima ako nema signala)

35,00KM

Compare