Shopping cart

Arduino 5V Stepper Motor ULN2003 driver

Kategorija:

Napon: 5V.Prečnik: 28mm.Kut koraka: 5,625 x 1/64.Omjer smanjenja: 1/64.Faza 5 linije 4 može se pokretati običnim čipom uln2003, a takođe se može povezati u razvojnu ploču faze 2 koja se koristi za.podrška upotrebi direktnog utikača i jednostavnog koračnog motora koji se koristi u razvojnoj ploči.Dimenzije ploče: 31mm × 35mm.Upravljačka ploča koračnog motora sa ULN2003.A, B, C, D četverofazne LED lampice ukazuju na status rada koračnog motora.Koračni motor sa standardnim interfejsom, kada se koristi direktno na priključenje.Veličina ploče pogonskog modula: 2,8 cm x 2,8 cm x 2 cmKoračni motor Veličina: 3,2 cm x 3,2 cm

 

U setu dolaze motor i driver.

10,00KM

Compare