Shopping cart

RAMPS 1.5 3D Printer kontroler driver Arduino Mega

Kategorija:

Ramps 1.5 je optimizovan na osnovu Ramp 1.4. Glavna razlika je u tome što su MOSFET-ovi Ramps 1.5 u kontaktu sa bazom ploče, tako da ona pomoću nje odvodi toplotu bez potrebe za dodatnim disipatorom. To također podrazumijeva stabilniju vezu.

Snaga 200W

LCD i drugi dijelovi mogu se dodati

Ima grijač, ventilator i MOSFET izlaze i 3 termistorska sučelja

5A dodatna sigurnost i fuzija zaštite komponenti

Grijani krevet kontroliran dodatnim osiguračem od 11A

Pogonska ploča sa 5 koraka može se spojiti

Dvije utičnice za Z motor

Dizajn utičnice pločastih iglica može se lako zamijeniti ili ukloniti za budući dizajn

I2C i SPI pinovi su dostupni za buduće proširenje

Servo konektori se koriste za povezivanje graničnika, motora i svetlećih dioda. Ovi konektori imaju nazivnu struju od 3A.

LED će zasvijetliti kada grijač ima snagu

Veličina: 101,5 x 60,5 mm

20,00KM

Compare