Shopping cart

Touch arduino senzor sensor

Kategorije: ,

Modul je baziran na IC (TTP223B) kapacitivnom modulu prekidača na dodir. U normalnom stanju, izlazni modul niska, niska potrošnja energije; Kada prst dodirne odgovarajuću poziciju, izlaz modula je visok, ako se ne dodirne 12 sekundi, prebacite se u način rada niske potrošnje.

Tip pokreta: početno stanje je nisko, visoki dodir, ne dodirujte je nisko (slična funkcija dodira dugmeta)

Modul se može ugraditi u površinsku plastiku, staklo od nemetalnih materijala

Pored tankog papira (nemetalnog) koji pokriva površinu modula, sve dok je tačna lokacija dodira, možete napraviti skrivene u zidovima, desktopu i drugim dijelovima dugmadi

4,00KM

Compare