Senzor plamen vatra arduino infracrveni senzor flame

Kategorije: ,

1. Izuzetno osjetljiv na talase između 760-1100nm

2. Indikatorska lampica napajanja

3. Lampica indikatora izlaza komparatora

4. AO, izlazni signal napona termister u realnom vremenu

5. DO, izlaz signala visokog/niskog električnog nivoa

6. Analogni izlaz količine

7. Izlaz električnog nivoa pri preokretanju praga

8. Prag podešen potenciometrom

4,00KM

Compare
Jotech shop