Shopping cart

RAMPS 1.4 3D Printer kontroler driver Arduino Mega

Kategorija:

3D printer RAMPS 1.4 Kontrolna ploča za Reprap Mendel Prusa Podrška za Devlepment Board

Uvod
Potpuno nov i kvalitetan.
Potpuno sastavljeno i testirano, nije potrebno lemljenje.
Dizajniran je tako da stane cjelokupnu elektroniku potrebnu za RepRap u jednom malom paketu po niskoj cijeni.
Modularni dizajn uključuje plug-in koračne drajvere i kontrolnu elektroniku ekstrudera na MEGA štitu za jednostavno servisiranje, zamjenu dijelova, mogućnost nadogradnje i proširenja.
Brojne ploče za proširenje se mogu dodati sistemu sve dok se glavna RAMPS ploča drži na vrhu steka.
Veličina: 11,5 cm x 6 cm / cca. 4,5 in x 2,4 in.

20,00KM

Compare