Shopping cart

Arduino vaga senzor za težinu HX711 AD

Kategorije: ,

· Veličina: 34.0mmX34.0mm
· Unutrašnja 1000 Ohm polumostna ćelija za mjerenje naprezanja, raspon je 50 kg,
polumosna konstrukcija.
· Prilikom mjerenja, ispravna sila se primjenjuje na vanjsku stranu
dio snopa senzora u obliku slova E (tj. mjerač naprezanja
pričvršćena na sredini, sa gredom od bijele plastične poklopne ruke) i
vanjske ivice da formiraju posmičnu silu u suprotnom smjeru, tj.
u sredini savijanja snopa deformacije mogu doći do potrebnih promjena
pod naprezanjem, greda deformacije pored druge sile ne može imati a
barijera.
Senzor koristi sljedeće tri metode
· Korišćenje senzora sa eksternim otpornicima merenje punog mosta
raspon senzora raspon: 50kg.Viši zahtjevi za eksterne
otpornik
· Upotreba samo dva puna mosta senzora mjernog opsega je
raspon dva senzora i: 50kgx2=100kg
· Upotreba četiri senzora punog mosta mjerni opseg je opseg od
četiri senzora i: 50kgx4=200kg

5,00KM

Compare
Jotech shop