Shopping cart

Arduino soil senzor za vlaznost zemljista

Kategorija:

1 Ovo je sažetak senzora vlage koji se može koristiti za detekciju vlage u tlu, kada je tlo suho, modul daje visok nivo, dok je izlaz nizak. Koristeći ovaj senzor napravite automatski sistem za navodnjavanje, tako da vašim baštenskim biljkama trebaju ljudi za upravljanje.

2 podesiva osjetljivost (prikazano u plavom digitalnom podešavanju potenciometra)

4 Radni napon 3.3V-5V

5 Module Dual Output mod, jednostavan digitalni izlaz, analogni izlaz precizniji.

6 sa fiksnom rupom za vijke za jednostavnu ugradnju

7 malih PCB ploča veličine: 3cm * 1.6cm

8 indikator napajanja (crveni) i indikator izlaza digitalnog prekidača (zeleno)

9 koristeći LM393 komparator čip, stabilan

VCC eksterni 3.3V-5V

GND GND Eksterno

DO digitalnih izlaznih interfejsa male ploče (0 i 1)

AO analogni izlazni interfejs male ploče

6,00KM

Compare