Shopping cart

Arduino Nano V3.0 ATmega 168p zalemljen

Kategorije: ,

NOVA verzija – Nano V3 konstruisan na ATmega168 minikontroleru (16MHz) je male veličine i može se koristiti zajedno sa modelskim pločama za ožičenje bez lemljenja (master).

Ima sličnu strukturu kao Arduino Diecimila/Duemilanove, ali različite veličine. Kako bi se smanjila veličina, komponente su montirane na obje strane PCB-a.

Ploča koristi čip CH340G kao konverter UART-USB. Čip CH340G je proračunsko rješenje. Sa radnom frekvencijom od 12Mhz, daje stabilan rezultat razmjene podataka (za ispravnu instalaciju drajvera na računar slijedite upute).

Nano V3, može se napajati preko miniUSB porta (do 500mA). Eksterno napajanje 6-12V neregulisano za izlazni VIN, ili 5V eksterni izvor napajanja za regulisani izlaz od 5V. Napajanje se automatski bira sa maksimalnom vrijednošću napona.

Ovaj Nano ATmega168 ima PinOut za V3, a ne za V2.

15,00KM

Compare
Jotech shop