Shopping cart

Arduino modul motor driver shild L293D

Kategorija:

L293D je monolitni integrirani, visokonaponski, visokostrujni, 4-kanalni drajver. U osnovi to znači da korištenjem ovog čipa možete koristiti DC motore i izvore napajanja do 36 volti, to su neki prilično veliki motori i čip može isporučiti maksimalnu struju od 600mA po kanalu, L293D čip je takođe ono što je poznato kao tip H-Bridgea. H-most je obično električni krug koji omogućava da se napon dovede preko opterećenja u bilo kojem smjeru do izlaza, npr. motor.
– 2 sučelja za 5V servo spojen na Za namjenski tajmer visoke rezolucije – bez podrhtavanja!
– Može pokretati 4 DC motora ili 2 koračna motora ili 2 servo motora
– Do 4 dvosmjerna DC motora sa individualnim odabirom brzine od 8 bita
– Do 2 koračna motora (unipolarni ili bipolarni) sa jednim zavojnicom, dvostrukom zavojnicom ili isprepletenim steppingom.
– 4 H-mosta: po mostu obezbeđuje 0.6A (1.2A vršna struja) sa termičkom zaštitom, može pokretati motore na 4.5V do 36V DC
– Otpornici koji se povlače na dole drže motore isključenim tokom uključivanja
– dugme za resetovanje
– 2 eksterna terminala za napajanje, za odvojena logička/motorna napajanja
– Testirano kompatibilno za Mega, Diecimila & Duemilanove

9,50KM

Compare