Shopping cart

Arduino Mega 2560 R3

Kategorija:

MEGA2560

CH340G Zamijenite ATMEGA16U2

Mikrokontroler: ATmega2560

Radni napon: 5V

Ulazni napon (preporučeno): 7-12V

Ulazni napon (ograničenja): 6-20V

Digitalni I/O pinovi: 54 (od kojih 15 pružaju PWM izlaz)

Pinovi analognog ulaza: 16

DC struja po I/O pinu: 40 mA

DC struja za 3.3V Pin: 50 mA

Flash memorija: 256 KB od čega 8 KB koristi bootloader

SRAM: 8 KB

EEPROM: 4 KB

Brzina takta: 16 MHz

45,00KM

Compare